การขอกู้เงินของคนพิการ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:08 am

กู้เงินคนพิการเพื่อผู้พิการ

กู้เงินคนพิการถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ผู้พิการสามารถกู้เงินจากกองทุนคนพิการ ไม่ว่าจะกู้ในนามส่วนบุคคล คนเดียว หรือจะกู้แบบรวมกลุ่ม กู้พร้อมกันหลายคน สินเชื่อคนพิการ 2566 จะช่วยเป็นเงินกู้คนพิการเพื่อใช้จ่ายตามต้องการได้อย่างอิสระ ในหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องกองทุนนี้จะเป็นกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและอีกหน่วยงานหนึ่งคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการกู้เงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพโดยเฉพาะ

image1 34 e1679451349585

กู้เงินคนพิการต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 

กู้เงินคนพิการจะต้องมีการยื่นเอกสารรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 

 • เงินกู้คนพิการต้องใช้รูปถ่ายปัจจุบันเต็มตัวผู้พิการ 1 รูป
 • สินเชื่อคนพิการ 2566 ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้พิการอย่างละ 1 ฉบับ
 • กู้เงินด่วน จะต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านอีก 1 ฉบับ
 • กองทุนคนพิการต้องใช้เป็นเอกสารรับรองเงินเดือนของผู้พิการ 1 ฉบับ 
 • กู้เงินด่วนผู้พิการใช้เอกสารรับรองของผู้ที่อุปการะคนพิการอีก 1 ฉบับ
image1 35 e1679451382799

เช็คข้อมูลคุณสมบัติกู้เงินคนพิการ

 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบบุคคลเดียว รายบุคคล
  • กองทุนคนพิการในรูปแบบของการยื่นเรื่องขอกู้แบบบวกคนเดียวจะต้องใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ 
  • ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ จะต้องบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • กู้ยืมเงินคนพิการ จะต้องมีชื่อที่อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นคำร้องหรือยื่นกู้นั้นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปหรือ 3 เดือนขึ้นไป
  • จะต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือมาช่วยในการค้ำประกัน 
  • จะมีการตรวจสอบประวัติการชำระที่ผ่านมาและจะต้องไม่มีประวัติการชำระหนี้เสียหรือประวัติเสียหายจากการกู้เงินจากกองทุน กรณีที่มีประวัติเสียหายมาก่อนและดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบหลายคน รายกลุ่ม
  • กู้ยืมเงินคนพิการจะมีการพิจารณากลุ่มผู้พิการแบบกลุ่มหลายคนที่รวมตัวกันและจะเป็นการยื่นเรื่องขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนงบประมาณบางอย่าง แต่วัตถุประสงค์จะต้องเป็นไปด้วยชอบและมีศีลธรรมเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เช่น ทุนประกอบอาชีพ
  • สินเชื่อคนพิการ 2566 จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของกลุ่มร่วมกันมาแล้วขั้นต่ำ 6 เดือน
  • เงินกู้คนพิการ จะต้องมีแบบแผนงานหรือแบบโครงการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
  • การค้ำประกัน จะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรเกี่ยวกับด้านคนพิการที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการกู้เงินคนพิการ การกู้เงินคนพิการไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดอีกทั้งก็ยังส่งเสริมคนพิการและผู้ดูแลให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางได้เป็นอย่างดี

source:https://www.thaiconsulatechicago.org/offer/borrow-money-for-people-with-disabilities/

Share on: