การดูแลรักษาโควิด-19

การดูแลรักษาโควิด-19 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1

อาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • รับประทานยาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ
  • แยกกักตัวจากผู้อื่นอย่างน้อย 10 วัน
  • สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้สูง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์

ระดับ 2

มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อรับยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ ที่จำเป็น

ระดับ 3

มีอาการปอดอักเสบรุนแรง ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เพื่อรับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจและยาอื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้ การดูแลตนเองที่บ้านยังมีความสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้อื่น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้อื่น
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พื้น เป็นต้น

หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

Share on: