กู้เงินบริษัทไฟแนนซ์ แล้วไม่จ่าย โดนหมายศาล

กรณีที่กู้เงินบริษัทไฟแนนซ์ แล้วไม่จ่าย โดนหมายศาล นั้น ไฟแนนซ์สามารถดำเนินการกับผู้กู้ได้ ดังนี้

แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ไฟแนนซ์จะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ไปยังผู้กู้ โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้กู้ชำระหนี้ หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไฟแนนซ์สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้

ฟ้องร้องต่อศาล ไฟแนนซ์สามารถฟ้องร้องผู้กู้ต่อศาล เพื่อขออนุมัติให้ยึดรถหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้กู้ เพื่อชำระหนี้

ยึดรถหรือทรัพย์สินอื่นๆ เมื่อศาลมีคำสั่งอนุมัติให้ยึดรถหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ ผู้กู้ ไฟแนนซ์สามารถดำเนินการยึดรถหรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยอาจนำรถหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

หากผู้กู้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องต่อศาล และศาลมีคำพิพากษาให้ยึดรถหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลอาจสั่งปรับหรือจำคุกผู้กู้ได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้มีเจตนาที่จะชำระหนี้ แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ได้ โดยศาลอาจพิจารณาให้ผ่อนชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้กู้ยังสามารถเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อขอลดหนี้หรือผ่อนชำระหนี้ได้ โดยไฟแนนซ์อาจพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้กู้ที่กู้เงินบริษัทไฟแนนซ์ แล้วไม่จ่าย โดนหมายศาล

ควรปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้จากไฟแนนซ์อย่างเคร่งครัด
หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด ควรติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้
หากถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องต่อศาล ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ
หากผู้กู้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้กู้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่เสียเปรียบ

Share on: