[ขอนแก่น] タイ・ウドンタニ県に行くはずが、全く違う村に到着…どうなる!?【タイ・イサーン地方の旅#2】旅動画

1

初めてのイサーン地方の旅、第二弾はピマーイ、ドンタニン村、コンケーンです。

■イサーンの旅
★PART1:コラート
https://youtu.be/4h2svxUnY54
★PART3:ウドンタニー
https://youtu.be/15xHKpmVFRU
★PART4:ブンカーン
https://youtu.be/n9LjLlBxuxc
★PART5:ナコンパノム
https://youtu.be/INrI2tDxm0U

【ピマーイ歴史公園】
https://goo.gl/maps/4W5nefpSkyMo5Qz38

【Avani Khon Kaen Hotel】
https://www.avanihotels.com/en/khon-k…

【Pomodoro】
https://goo.gl/maps/92qr5W7ovf2HrPSU6

【Ton Tann Market】
https://goo.gl/maps/87hSjQ8S3U7VnLq67

★チャンネル登録はこちら。応援お願いします★
http://www.youtube.com/channel/UCRzaL…

twitter :https://twitter.com/maibarubangkok
Instagram:https://www.instagram.com/maibarubang…
Facebook:https://www.facebook.com/MAIBARUbkk
Gmail:[email protected]

SE提供:OtoLogic
#タイ #コラート #タイ旅行