ขโมยโอนลอยทะเบียนรถ เอาไปกู้เงินติดล้อ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:39 pm


ในกรณีที่คุณถูกขโมยโอนลอยทะเบียนรถ เอาไปกู้เงินติดล้อ คุณควรดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ขโมยรถของคุณ
  2. ติดต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อแจ้งอายัดทะเบียนรถของคุณ
  3. ติดต่อบริษัทประกันรถยนต์ของคุณเพื่อแจ้งความคุ้มครอง

เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะออกเอกสารอายัดทะเบียนรถให้คุณ ซึ่งจะทำให้รถของคุณไม่สามารถจดทะเบียนใหม่ได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด และบริษัทประกันรถยนต์ของคุณจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้คุณตามเงื่อนไขกรมธรรม์

นอกจากนี้ คุณควรแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นไปยังธนาคาร หรือบริษัทเงินกู้อื่น ๆ ที่อาจมีการกู้เงินโดยใช้ทะเบียนรถของคุณเป็นประกัน เพื่อให้ธนาคาร หรือบริษัทเงินกู้เหล่านั้นทราบและระงับการอนุมัติสินเชื่อ

ในกรณีที่ผู้กู้เงินติดล้อที่ขโมยทะเบียนรถของคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคาร หรือบริษัทเงินกู้เหล่านั้นอาจดำเนินคดีกับคุณในฐานะผู้ค้ำประกัน ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับความเสียหายทางการเงินได้ ดังนั้น คุณควรติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด และหากจำเป็นอาจต้องปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันไม่ให้ถูกขโมยโอนลอยทะเบียนรถ

  • ไม่ควรนำเอกสารสำคัญของรถ เช่น สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาทะเบียนรถ ติดตัวไว้ตลอดเวลา
  • ควรเก็บเอกสารสำคัญของรถไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟ หรือตู้เก็บเอกสาร
  • ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญของรถก่อนนำไปแสดงต่อบุคคลอื่น
  • ควรระมัดระวังในการซื้อขายรถมือสอง โดยควรดำเนินการโอนทะเบียนรถด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญของรถอย่างละเอียด
  • ไม่ควรกู้เงินโดยใช้ทะเบียนรถเป็นประกัน หากจำเป็นต้องกู้เงิน ควรทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
Share on: