คดีความ ลุงพิการถูกยักยอกทรัพย์

ลุงพิการถูกยักยอกทรัพย์ เป็นคดีความหนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทย มักเกิดขึ้นกับคนพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ จึงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย คดีความลักษณะนี้มักมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างคดีความลุงพิการถูกยักยอกทรัพย์ เช่น

  • ลุงพิการถูกลูกชายยักยอกเงิน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
  • ลุงพิการถูกเพื่อนบ้านยักยอกเงิน 50,000 บาท เพื่อนำไปลงทุนเก็งกำไร
  • ลุงพิการถูกคนรู้จักยักยอกเงิน 30,000 บาท เพื่อนำไปซื้อของขวัญให้แฟน

หากผู้เสียหายรายใดถูกยักยอกทรัพย์ ควรรีบแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้ตัวว่าถูกยักยอกทรัพย์ เพื่อไม่ให้คดีหมดอายุความ

นอกจากการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ผู้เสียหายยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น

  • เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
  • ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คดีความลุงพิการถูกยักยอกทรัพย์ เป็นคดีความที่ไม่ควรมองข้าม ผู้เสียหายควรได้รับความเป็นธรรมและได้รับเงินคืนจากคู่กรณี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของคดีลุงพิการถูกยักยอกทรัพย์

  • รีบแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้ตัวว่าถูกยักยอกทรัพย์
  • รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น หลักฐานการครอบครองทรัพย์สิน ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
  • ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share on: