คดียาเสพติด ทรัพย์โดนอายัด


ทรัพย์สินที่โดนอายัดในคดียาเสพติด สามารถขอคืนได้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การขอคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดในคดียาเสพติด สามารถทำได้ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาล เจ้าของทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดียาเสพติด โดยระบุเหตุผลที่เชื่อว่าทรัพย์สินของตนไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  2. แสดงหลักฐาน เจ้าของทรัพย์สินจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนคำร้องของตน เช่น เอกสารการซื้อขายทรัพย์สิน หลักฐานการจ่ายเงิน หลักฐานการครอบครองทรัพย์สินโดยสุจริต เป็นต้น
  3. รอการพิจารณาของศาล ศาลจะพิจารณาคำร้องและหลักฐานของเจ้าของทรัพย์สิน หากศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจะสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของทรัพย์สิน

ทั้งนี้ หากเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของตนไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลอาจมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

นอกจากนี้ เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกอายัดในคดียาเสพติดยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิของตน เช่น

  • ยื่นคำร้องขอประกันทรัพย์สิน** เพื่อขอให้ศาลอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถครอบครองทรัพย์สินได้ในระหว่างการพิจารณาคดี
  • ยื่นคำร้องขอตรวจสอบทรัพย์สิน** เพื่อขอให้ศาลตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกอายัด หากพบว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลอาจมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของทรัพย์สินทันที

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: