ความคืบหน้า การไฟฟ้าฯ ชลบุรีฟ้องเรียกค่าใช้ไฟ

หากท่านไม่เคยไปอยู่ชลบุรี แต่การไฟฟ้าฯ ชลบุรีฟ้องเรียกค่าใช้ไฟ ท่านสามารถต่อสู้คดีโดยนำหลักฐานมาแสดงต่อศาล เพื่อพิสูจน์ว่าท่านไม่เคยไปอยู่ชลบุรี เช่น

  • หลักฐานการจดทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านของผู้อื่น
  • หลักฐานการเช่าที่พักอาศัยของผู้อื่น
  • หลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปอยู่ต่างจังหวัด
  • หลักฐานการชำระค่าใช้ไฟในจังหวัดอื่น

นอกจากนี้ หากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าการไฟฟ้าฯ ชลบุรีมีเจตนาร้าย หรือกระทำการโดยทุจริต ท่านอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องได้

ในกรณีนี้ ศาลอาจพิจารณายกฟ้องของท่าน หรืออาจสั่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาคดีใหม่ก็ได้

ตัวอย่างคดีที่ศาลยกฟ้องการไฟฟ้าฯ กรณีฟ้องเรียกค่าใช้ไฟจากบุคคลที่ไม่เคยไปอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

  • คดีหมายเลขดำที่ 1381/2565 ศาลชั้นต้นยกฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี กรณีฟ้องเรียกค่าใช้ไฟจากบุคคลที่ไม่เคยไปอยู่ในพื้นที่ให้บริการ โดยผู้ฟ้องอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องเคยใช้ไฟฟ้าในห้องพักเลขที่ 101 อาคาร 1 ชั้น 5 หมู่บ้านเอื้ออาทรบางบอน 1 แต่ผู้ถูกฟ้องให้การปฏิเสธว่าไม่เคยไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว
  • คดีหมายเลขดำที่ 1178/2565 ศาลชั้นต้นยกฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตขอนแก่น กรณีฟ้องเรียกค่าใช้ไฟจากบุคคลที่ไม่เคยไปอยู่ในพื้นที่ให้บริการ โดยผู้ฟ้องอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องเคยใช้ไฟฟ้าในห้องพักเลขที่ 123/1 อาคาร 1 ชั้น 1 หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านไผ่ แต่ผู้ถูกฟ้องให้การปฏิเสธว่าไม่เคยไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว

ดังนั้น หากท่านถูกการไฟฟ้าฯ ฟ้องเรียกค่าใช้ไฟ แต่ท่านไม่เคยไปอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ท่านควรรีบดำเนินการต่อสู้คดีโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน

Share on: