ความคืบหน้า สามีฝรั่งโดนข้อหาหลบหนีเข้าเมือง

กฎหมายไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ต้องขอรับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ ต.ม. ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  2. ต้องลงทะเบียนแจ้งที่พักอาศัยภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย

ในกรณีสามีของคุณ ถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านด่านสะเดา แต่เจ้าหน้าที่ ต.ม. ไม่ได้พิมพ์พาสปอร์ตและออกใบอนุญาตเข้าเมืองให้ ดังนั้น สามีของคุณจึงถือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าเมืองตามกฎหมายไทย โดยเจ้าหน้าที่ ต.ม. จึงมีอำนาจแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแก่เขาได้

อย่างไรก็ตาม สามีของคุณอาจสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบหนีเข้าเมือง แต่เป็นเพียงความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ต.ม. เท่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี

นอกจากนี้ สามีของคุณอาจต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีเข้าเมือง โดยอาจนำหลักฐานต่างๆ มาประกอบ เช่น เอกสารยืนยันตัวตน เอกสารการจดทะเบียนสมรส หลักฐานการประกอบอาชีพในประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ สามีของคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดี และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

Share on: