ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารออมสิน โดนศาลสั่งอายัดที่ดิน

หากเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารออมสิน และลูกหนี้เบี้ยวหนี้ ธนาคารออมสินสามารถยื่นฟ้องผู้ค้ำประกันต่อศาลเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ได้ หากศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงินแล้ว ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยหากไม่ชำระหนี้ ศาลอาจสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันเพื่อนำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

ในกรณีนี้ หากถูกศาลสั่งอายัดที่ดินแล้ว สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อธนาคารออมสินเพื่อเจรจาระงับหนี้ โดยอาจเสนอให้ชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจเสนอให้ผ่อนชำระหนี้ โดยธนาคารออมสินอาจพิจารณาตามความเหมาะสม
  2. หากไม่สามารถเจรจาระงับหนี้กับธนาคารออมสินได้ อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดที่ดิน โดยอาจอ้างเหตุว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่ผู้ค้ำประกันมี และเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นที่อยู่อาศัยหลัก เป็นต้น
  3. หากอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วศาลมีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม อาจยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยศาลอาจมีคำสั่งให้พักการบังคับคดีชั่วคราวหรือยกเลิกการบังคับคดีทั้งหมด โดยศาลจะพิจารณาตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับกรณีของคุณ เนื่องจากรายละเอียดของคดีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

Share on: