จะกู้เงิน กยศ. แต่กลัวไม่ทันกำหนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 08:04 pm

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครกู้ยืมเงินทุกปี โดยกำหนดการเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน และปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม

หากคุณสนใจที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. แต่กลัวไม่ทันกำหนด คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

 1. ศึกษาคุณสมบัติของผู้กู้เงิน กยศ. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
 2. รวบรวมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้แก่
  • ใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ. (กยศ. 1)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1)
  • สำเนาหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ. 102)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
  • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบรับรองการเข้ารับการอบรมวิชาชีพ)
 3. ยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือที่สำนักงานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ
 4. รอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 5. หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ คุณสามารถเริ่มชำระหนี้ได้ทันที

หากคุณกังวลว่าจะไม่ทันกำหนดการรับสมัครกู้ยืมเงิน กยศ. คุณสามารถติดต่อสถานศึกษาหรือสำนักงานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

Share on: