จัดตั้งผู้จัดการมรดกของน้องสาวที่เสียชีวิต

การจัดการมรดกของน้องสาวที่เสียชีวิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนาน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนแรกคือต้องหารือกับทนายความเกี่ยวกับการจัดการมรดกของน้องสาวของคุณ ทนายความจะช่วยคุณเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการมรดกและจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

ขั้นตอนต่อไปคือต้องรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของน้องสาวของคุณ เอกสารเหล่านี้รวมถึงพินัยกรรม ใบมรณบัตร สัญญาประกันชีวิต และเอกสารทางการเงินอื่นๆ

เมื่อคุณรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องยื่นขอใบมรณบัตรต่อศาล ใบมรณบัตรเป็นเอกสารทางกฎหมายที่รับรองการเสียชีวิตของบุคคลและแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

เมื่อคุณได้รับใบมรณบัตรแล้ว คุณจะต้องเริ่มจัดการทรัพย์สินของน้องสาวของคุณ ขั้นตอนนี้อาจรวมถึงการขายทรัพย์สิน การชำระหนี้ และโอนทรัพย์สินไปยังทายาท

Share on: