จ่ายหนี้แทน ต้องการเปลี่ยนชื่อบนโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:31 am

การจ่ายหนี้แทนเป็นการชำระหนี้ทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้โดยผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากผู้ค้ำประกันต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์
 2. กรอกแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์โดยระบุชื่อของบุคคลที่คุณต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ
 3. เซ็นชื่อในแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์
 4. แนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณ
 5. ยื่นแบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์และเอกสารประกอบที่สำนักงานที่ดิน
 6. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 7. รับโฉนดฉบับใหม่ที่มีชื่อของบุคคลที่คุณโอนกรรมสิทธิ์ให้

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเจ้าหนี้ โปรดติดต่อเจ้าหนี้ที่คุณกำลังทำธุรกรรมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์

 • แบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบุคคลที่คุณต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ
 • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

Share on: