ซื้อที่ดินต่อจากพี่สาวแต่ไม่ยอมโอนให้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:21 am

การซื้อที่ดินต่อจากพี่สาวแต่ไม่ยอมโอนให้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งมักเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น พี่สาวต้องการเรียกเงินเพิ่ม พี่สาวต้องการขายที่ดินให้คนอื่น พี่สาวต้องการใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงิน พี่สาวต้องการขายที่ดินเพื่อหนีหนี้ เป็นต้น

หากท่านซื้อที่ดินต่อจากพี่สาวแต่พี่สาวไม่ยอมโอนให้ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

  1. ติดต่อพี่สาวเพื่อเจรจาขอโอนที่ดิน
  2. หากพี่สาวไม่เจรจา ท่านสามารถฟ้องร้องพี่สาวต่อศาลเพื่อขอบังคับโอนที่ดิน
  3. หากศาลมีคำพิพากษาให้พี่สาวโอนที่ดินให้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้พี่สาวโอนที่ดินให้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอาจใช้เวลานานและยุ่งยาก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ท่านควรทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับพี่สาวอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยควรให้สัญญาซื้อขายที่ดินระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ราคาที่ดิน เงื่อนไขการซื้อขาย การโอนที่ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านควรขอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินจากพี่สาว เช่น โฉนดที่ดิน ใบประเมินราคาที่ดิน เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการเรียกร้องสิทธิของท่านในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

Share on: