ซื้อที่ดิน ติดจำนอง ธ.ก.ส. ยังไม่ได้โอน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 22nd August, 2023 at 07:41 pm

การซื้อที่ดินที่ติดจำนอง ธ.ก.ส. ยังไม่ได้โอน มีความเสี่ยงหลายประการ ดังนี้

 • ผู้ขายอาจไม่สามารถชำระหนี้ ธ.ก.ส. ได้ และ ธ.ก.ส. อาจยึดที่ดินคืน
 • ผู้ขายอาจไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อได้
 • ผู้ซื้ออาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จนกว่า ธ.ก.ส. จะไถ่ถอนจำนอง
 • ผู้ซื้ออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนจำนอง

หากผู้ซื้อต้องการซื้อที่ดินที่ติดจำนอง ธ.ก.ส. ยังไม่ได้โอน ควรพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรอบคอบ และควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบสถานะหนี้จำนองกับ ธ.ก.ส.
 2. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 3. ตกลงราคาซื้อขายที่ดินกับผู้ขาย
 4. ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
 5. ชำระค่าที่ดินให้ผู้ขาย
 6. ดำเนินการไถ่ถอนจำนองกับ ธ.ก.ส.
 7. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Share on: