ตรวจสอบสิทธิครอบครองที่ดิน

LandsMaps ปัจจุบันอยู่ในแอปพลิเคชัน SmartLands จะช่วยค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยได้บูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนา “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ทำให้การค้นหาระวางที่ดิน เลขระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน และตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย

วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

Landsmaps จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน SmartLands แล้ว ให้เลือกไปที่เมนู “LandsMaps” กดค้นหาแปลงที่ดิน

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

กดเครื่องหมาย 3 จุดด้านล่าง เลือก “ค้นหาแปลงที่ดิน” หรือเลือกเครื่องหมาย Search สีแดงด้านบนก็ได้เช่นกัน

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

ใส่ข้อมูลจังหวัด อำเภอ และเลขโฉนด จากนั้นกดค้นหา

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

LandsMaps จะแสดงข้อมูลให้เห็นทั้งเลขโฉนดที่ดิน, หน้าสำรวจ, เลขที่ดิน, ระวาง, ที่ตั้งของที่ดิน (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด), เนื้อที่, ราคาประเมินที่ดิน (กรมธนารักษ์), ค่าพิกัดแปลง, ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลสำนักงานที่ดิน

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

สามารถเลือกชั้นข้อมูลแผนที่ได้ โดยแบ่งเป็น

1. แผนที่ฐาน เลือกได้ทั้งภาพดาวเทียม GoogleMaps, ภาพแผนที่ GoogleMaps และภาพแผนที่ OpenStreetMap

2. ชั้นข้อมูล เลือกได้ทั้งรูปแปลงที่ดิน, ผังเมือง และตำแหน่งโคกหนองนา

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

ยกตัวอย่าง หากเลือกชั้นข้อมูลแบบ “รูปแปลงที่ดิน” จะแสดงให้เห็นขนาดและรูปทรงของที่ดินแต่ละแปลง

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

เลือกชั้นข้อมูลแบบ “ผังเมือง” สามารถเลือกความคมชัดของสีผังเมืองได้

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

สามารถเลือกแบบ Street View เพื่อดูบรรยากาศจริงของที่ดินได้

ค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่าน Landsmaps

หากไม่รู้เลขที่โฉนด สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการ เพื่อค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล

วิธีเช็กโฉนดที่ดิน

วิธีเช็กโฉนดที่ดิน

เช็กโฉนดที่ดิน 5 วิธี ดูเลขโฉนดที่ดินให้เป็น ป้องกันก่อนโดนโกง

วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเว็บไซต์

นอกจากแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ยังสามารถเข้าไปค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยเว็บไซต์กรมที่ดิน

สามารถกรอกรายละเอียด ได้แก่ จังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันที ซึ่งในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันกับการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน

ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยเว็บไซต์กรมที่ดิน

โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น หมายเลขระวาง หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงของกรมธนารักษ์ เป็นต้น

หากต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินของพื้นที่ที่แปลงที่ดินตั้งอยู่ก็เรียกดูเส้นทางได้ หรือหากต้องการชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street View ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน “SmartLands” ยังมีบริการอื่น ๆ รวม 15 ด้าน ดังนี้

1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน

2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง โดยสามารถเข้าถึงการค้นหาแปลงที่ดิน โฉนดที่ดิน และเลขระวางได้ทันที

4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์

5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ

6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ

7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน

8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด

9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน

11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC

12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE: @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันเดียว

13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน

14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน

15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

source: ddproperty.com

Share on: