ที่ดินถูก อบต. บุกรุกทรัพย์สินเสียหาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:35 am

การสร้างถนนรุกล้ำที่ดิน

    ก็ถือเป็นการละเมิด  อบต.ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา  ทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย  ทางอาญาก็มีความผิดฐานบุกรุกและอาจจะมีข้อหาทำให้เสียทรัพย์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  อาจจะต้องรับโทษ ฐานปฏิบัติโดยมิชอบ ตาม ปอ. ม.157  มีโทษ 1-10 ปี..

  ควรแจ้งรังวัดกับ สนง.ที่ดิน  เพื่อตรวจสอบว่า ที่ดินถูกรุกล้ำจริงหรือไม่    ถ้าถูกรุกล้ำที่ดินจริง ก็ขอเสนอทางออกดังนี้

   1.  ถ้าการรุกล้ำนั้น ไม่มากมายจนเกินไป  ก็ควรปล่อยไป  ไม่ต้องไปดำเนินการใดๆ  เพราะเราเจ้าของที่ดิน ที่ถนนผ่านก็ย่อมได้รับประโยชน์ โดยตรง  ที่ดินย่อมมีมูลค่าสูงขึ้น การไปมาย่อมสะดวก    เราได้ประโยชน์เต็มๆ การอุทิศฯ ย่อมได้กุศลยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่คิดแน่นอน หรือ

2.  เจรจา กับ อบต.  ให้ทำถนนตามแนวทางสาธารณะเดิม ไม่รุกล้ำมาในที่ดินของเรา….ถ้ามีการฟ้องร้องย่อมเกิดปัญหาตามมามากมาย   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 พ.ค. 2565, 08:36
Share on: