ที่ดินป่าชายเลนเพื่อนบ้านปิดทางเข้า-ออก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 09:03 am


เพื่อนบ้านของคุณปิดทางเข้า-ออกที่ดินป่าชายเลนของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. พูดคุยกับเพื่อนบ้านของคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบายให้เพื่อนบ้านของคุณเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวทำให้คุณเดือดร้อนอย่างไร และขอให้เพื่อนบ้านเปิดทางเข้า-ออกให้กับคุณอีกครั้ง
  2. หากเพื่อนบ้านของคุณไม่เปิดทางเข้า-ออกให้กับคุณ คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมที่ดิน หรือสำนักงานเขต/อำเภอ
  3. คุณสามารถฟ้องร้องเพื่อนบ้านของคุณต่อศาลเพื่อขอสิทธิในการเข้าถึงที่ดินป่าชายเลนของคุณ

ในการดำเนินการดังกล่าว คุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

Share on: