ที่ดินแม่ยกให้เป็นสินสมรส หรือสินส่วนตัว

ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้ที่ทำเป็นหนังสือ แต่พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้นั้น ต้องระบุว่าให้เป็นสินสมรสด้วย ถ้าไม่ระบุก็ถือเป็นสินส่วนตัว

ดังนั้น ในกรณีที่ดินแม่ยกให้เป็นสินสมรสหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าแม่ระบุในพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้หรือไม่ว่าให้เป็นสินสมรส หากแม่ไม่ได้ระบุให้เป็นสินสมรส ที่ดินนั้นก็จะเป็นสินส่วนตัวของลูก

หากแม่ระบุให้เป็นสินสมรส ที่ดินนั้นก็จะเป็นสินสมรสของลูก และหากลูกหย่าร้างกัน ที่ดินนั้นก็จะต้องแบ่งครึ่งระหว่างลูกกับคู่สมรส

อย่างไรก็ตาม หากแม่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ว่าให้เป็นสินสมรส แต่ลูกและคู่สมรสตกลงกันภายหลังว่าให้เป็นสินสมรส ที่ดินนั้นก็จะเป็นสินสมรสได้เช่นกัน

Share on: