ผู้มีสิทธิบัตรทอง ย้ายที่อยู่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:21 pm

ช่องทางขอย้ายสิทธิบัตรทองได้ที่ไหนบ้าง

ช่องทางในการย้ายสิทธิ “บัตรทอง” สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ช่องทางย้ายสิทธิเอาไว้ 3 ช่องทาง คือ

  1. แอปพลิเคชัน สปสช. ใช้งานเพื่อย้ายสิทธิบัตรทอง ได้ทั้งระบบ Androidและ iOS
  2. ผ่านทาง LINE Official Account สปสช. ค้นหา @nhso ในแอปพลิเคชัน Line แล้วเพิ่มเพื่อน เพื่อขอย้ายสิทธิด้วยตัวเอง
  3. ย้ายสิทธิผ่านจุดบริการ ซึ่งสามารถไปขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานเขต หรือ รพ.สต. ของแต่ละพื้นที่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ตจว.
image 9

*** การย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ ไม่สามารถทำแทนคนอื่นได้ เพราะมีระบบยืนยันตัวตน  ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น ***

source: สวัสดิการของประชาชน

Share on: