ผ่อนบ้านไม่ไหว+เป็นหนี้ กยศ. จนถูกฟ้อง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 05:28 pm

คุณสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการผ่อนชำระ หรือขอลดยอดเงินผ่อนชำระได้ ในส่วนของหนี้ กยศ. คุณสามารถขอผ่อนชำระได้เช่นกัน โดยติดต่อ กยศ. โดยตรง

หากคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ คุณสามารถขอเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดยอดหนี้ หรือขอผ่อนชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่คุณ หากคุณสามารถแสดงหลักฐานว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้จริง เช่น หลักฐานการว่างงาน หลักฐานการเจ็บป่วย เป็นต้น

หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินที่ยากลำบาก คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนได้ เช่น มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อคนชรา มูลนิธิเพื่อคนพิการ เป็นต้น

Share on: