มรดกที่ดินของน้องชายที่เสียชีวิต

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับมรดกที่ดินของน้องชายคุณ:

 1. ตรวจสอบพินัยกรรมของน้องชายคุณ หากน้องชายคุณมีพินัยกรรม พินัยกรรมจะระบุผู้ได้รับมรดกที่ดินของน้องชายคุณ หากคุณเป็นทายาทตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม คุณจะได้รับมรดกที่ดินของน้องชายคุณโดยอัตโนมัติ
 2. หากน้องชายคุณไม่มีพินัยกรรม ที่ดินของน้องชายคุณจะถูกแบ่งระหว่างทายาทตามกฎหมาย ทายาทตามกฎหมายคือคู่สมรส ลูก และพ่อแม่ของน้องชายคุณ
 3. หากคุณได้รับมรดกที่ดินของน้องชายคุณ คุณจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในชื่อของคุณ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยยื่นคำขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน ในการยื่นคำขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คุณจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้:
  • สำเนาพินัยกรรมของน้องชายคุณ (หากมี)
  • สำเนาใบมรณบัตรของน้องชายคุณ
  • เอกสารแสดงความเป็นทายาทของคุณ (เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองการตาย)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 4. หากคุณไม่ต้องการที่ดินของน้องชายคุณ คุณสามารถนำที่ดินไปขายได้ คุณสามารถขายที่ดินได้ด้วยตัวเองหรือจ้างนายหน้าขายที่ดินให้
Share on: