มิ้นท์ i Roam Alone บุกครัวยักษ์เซเว่น

2

เมื่อมิ้นท์ I Roam Alone พาดูหม้อหุงข้าวร้อยล้าน เผยเคล็ดลับหมดเปลือก
ทำไมข้าวเซเว่นเวฟแล้วยังนุ่มเหมือนหุงเสร็จใหม่ๆ