รีวิว ‘อาหารกลางวันเด็ก’ บนดอยที่เชียงราย

0

ไปรีวิวอาหารกลางวันเด็กที่ รร บนดอยที่เชียงราย! 5 หมู่ยังน้อยไป 🙂
ดูเถอะดี๊ดี อร้อออยอร่อย ได้ความรู้ด้วย

#โครงการทุนอาหารกลางวัน #โรงเรียนเกษตรพอเพียง
#มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี