ลาออก ประกันสังคม มาตรา39 เพื่อรับบำนาญ

การลาออกประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อรับบำนาญ คุ้มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39
  • เงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 60 เดือน
  • อายุเมื่อลาออกประกันสังคมมาตรา 39

หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 15 ปี และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อลาออกประกันสังคมมาตรา 39 แล้วจะได้รับเงินบำนาญพื้นฐาน 20% ของเงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 60 เดือน และจะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบเพิ่มเติม

ดังนั้น หากผู้ประกันตนมาตรา 39 มีระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบครบ 15 ปี และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว ลาออกประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อรับบำนาญจะคุ้มค่า เนื่องจากจะได้รับเงินบำนาญพื้นฐานและเงินบำเหน็จ ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพหลังเกษียณ

ในทางกลับกัน หากผู้ประกันตนมาตรา 39 มีระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี หรืออายุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อลาออกประกันสังคมมาตรา 39 แล้วจะได้รับเงินบำเหน็จเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการดำรงชีพหลังเกษียณ

ดังนั้น หากผู้ประกันตนมาตรา 39 กำลังพิจารณาการลาออกประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อรับบำนาญ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ข้างต้นอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

Share on: