ลูกสะใภ้ฟ้องหย่ากล่าวหาว่าลูกชายติดเหล้า

ลูกสะใภ้ฟ้องหย่ากล่าวหาว่าลูกชายติดเหล้า เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับครอบครัวที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ ติดเหล้าเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่และครอบครัวอย่างรุนแรง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว อันจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูก เกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องหย่าก็ได้

ในกรณีนี้ ลูกสะใภ้อ้างว่าลูกชายติดเหล้า และพฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เธอได้รับความอับอายขายหน้า ได้รับความดูถูก และได้รับความเดือดร้อนเกินควร

หากศาลพิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ของลูกชายเป็นการกระทำที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจริง ก็อาจพิพากษาให้หย่าได้

อย่างไรก็ตาม ศาลอาจพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ระยะเวลาที่ลูกชายติดเหล้า ความพยายามของลูกชายในการเลิกเหล้า และผลกระทบต่อลูกของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

หากลูกชายต้องการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องหย่า เขาอาจพยายามเลิกเหล้าและประพฤติตัวให้ดีขึ้น เพื่อให้ศาลเห็นว่าเขาไม่ได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ ลูกชายอาจพยายามพูดคุยกับลูกสะใภ้เพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่น การให้เวลาลูกสะใภ้ในการปรับตัว หรือการเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อเลิกเหล้า

การฟ้องหย่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่หากปัญหาติดเหล้าส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่อย่างรุนแรง ก็อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Share on: