สามีประพฤติชั่ว

ต่อไปนี้คือข้อกฎหมายที่อ้างถึงเกี่ยวกับการประพฤติชั่วของสามี:

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1444 สามีหรือภริยาใดประพฤติชั่ว อีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะฟ้องหย่าได้
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1445 สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว หมายความว่า สามีหรือภริยากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
  • ผิดประเวณี
  • ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ
  • ทอดทิ้งอีกฝ่ายหนึ่ง
  • ติดสุราหรือยาเสพติดจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สามีหรือภริยาได้
  • เป็นโรคร้ายแรงจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สามีหรือภริยาได้

หากสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว อีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ โดยต้องฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปีนับแต่วันรู้เรื่องว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว หากฟ้องเกินกำหนดเวลา อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถฟ้องหย่าได้

อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น หากสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว แต่อีกฝ่ายหนึ่งให้อภัย อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถฟ้องหย่าได้

Share on: