สามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.

กรณีสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. นั้น เป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจเกิดจากหลายประการ เช่น

  • บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หากบริษัทประกันภัยพิจารณาแล้วว่าสามีของคุณไม่เป็นผู้ประสบภัยจากรถ หรือมีส่วนประมาทในอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

  • คู่กรณีไม่มีประกัน พ.ร.บ.

หากคู่กรณีไม่มีประกัน พ.ร.บ. สามีของคุณจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ของคู่กรณี แต่หากคู่กรณีปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าคู่กรณีเป็นผู้กระทำผิด

  • ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หากผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เช่น ไม่ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน หรือส่งเอกสารหลักฐานล่าช้า บริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

หากต้องการทราบว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. นั้นเกิดจากสาเหตุใด คุณสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามรายละเอียดได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

  • ตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ก่อนยื่นคำขอค่าสินไหมทดแทน ควรตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้พลาดเงื่อนไขใด ๆ

  • รวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน

ควรรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ใบมรณบัตร บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน เอกสารทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อประกอบการยื่นคำขอค่าสินไหมทดแทน

  • ยื่นคำขอค่าสินไหมทดแทนให้เร็วที่สุด

ควรยื่นคำขอค่าสินไหมทดแทนให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหมดอายุความ

หากบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุณยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น

  • ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หากเห็นว่าบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อขอความช่วยเหลือ

  • ฟ้องร้องต่อศาล

หากการร้องเรียนต่อ คปภ. ไม่เป็นผล สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

Share on: