อัมพฤกษ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 12:06 am


อัมพฤกษ์ (Stroke) เป็นโรคที่เกิดจากการที่สมองขาดเลือด ส่งผลทำให้เนื้อสมองตายลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงหรือสูญเสียการรับรู้ของร่างกายบางส่วนหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนใดถูกทำลาย

สาเหตุของการเกิดอัมพฤกษ์ มีดังนี้

 • หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากการสะสมของไขมัน คอเลสเตอรอล และแคลเซียม ที่ผนังหลอดเลือดสมอง ทำให้หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) เกิดจากการที่หลอดเลือดสมองแตก ส่งผลให้เลือดออกในสมอง กดทับเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองตายลง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ ได้แก่

 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของอัมพฤกษ์ ได้แก่

 • อ่อนแรงหรือสูญเสียการรับรู้ของร่างกายบางส่วนหรือทั้งหมด
 • พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้
 • เวียนศีรษะ
 • ชัก
 • มีปัญหาในการมองเห็น
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • หมดสติ

หากมีอาการของอัมพฤกษ์ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เสียชีวิต อัมพาตถาวร ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

การรักษาอัมพฤกษ์ มีดังนี้

 • การรักษาแบบประคับประคอง เช่น การกายภาพบำบัด การใช้ยา
 • การรักษาด้วยเทคโนโลยี เช่น การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมอง (Brain stimulation)
 • การผ่าตัด เช่น การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

การรักษาอัมพฤกษ์ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยแพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

การป้องกันอัมพฤกษ์สามารถทำได้ดังนี้

 • ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
 • ควบคุมโรคเบาหวาน
 • ควบคุมโรคไขมันในเลือดสูง
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อัมพฤกษ์เป็นโรคที่อาจส่งผลรุนแรงต่อผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

Share on: