อาการเจ็บฝ่าเท้าทั้ง2ข้าง

มีสาเหตุหลายประการที่อาจทำให้ปวดฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

  • โรครองช้ำ (Plantar fasciitis) เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้า ซึ่งทำหน้าที่รองรับอุ้งเท้า อาการของโรครองช้ำ ได้แก่ ปวดที่ฝ่าเท้าตอนเช้าหรือหลังจากตื่นนอน ปวดขณะเดินหรือยืนนานๆ ปวดมากขึ้นเมื่อลงน้ำหนักที่เท้า
  • กระดูกเท้าผิดรูป (Foot deformity) เช่น นิ้วหัวแม่เท้าเก เท้าแบน เท้าโก่ง เท้าบิด กระดูกเท้าผิดรูปอาจทำให้เท้ารับน้ำหนักไม่สมดุล ส่งผลให้ปวดฝ่าเท้า
  • โรคข้อเท้าอักเสบ (Ankle arthritis) เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของข้อเท้า อาการของโรคข้อเท้าอักเสบ ได้แก่ ปวดที่ข้อเท้าบวมแดง ปวดมากขึ้นเมื่อเดินหรือยืนนานๆ
  • โรคพังผืดเท้าอักเสบ (Achilles tendinitis) เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของพังผืดเอ็นร้อยหวาย ซึ่งเป็นเอ็นที่เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า อาการของโรคพังผืดเท้าอักเสบ ได้แก่ ปวดที่เอ็นร้อยหวาย ปวดมากขึ้นเมื่อเดินหรือวิ่ง
  • โรคเส้นประสาทเท้าถูกกดทับ (Tarsal tunnel syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทในข้อเท้า อาการของโรคเส้นประสาทเท้าถูกกดทับ ได้แก่ ปวดที่ฝ่าเท้า ชาที่ฝ่าเท้า รู้สึกเสียวแปลบๆ ที่ฝ่าเท้า

หากมีอาการปวดฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

Share on: