อุบัติเหตุรถยนต์ตัดหน้า ผู้โดยสารเรียกค่าทำขวัญ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 29th August, 2023 at 11:25 pm

ในกรณีนี้ วินมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายถูกรถยนต์ตัดหน้า วินมอเตอร์ไซค์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากรถยนต์คันที่ตัดหน้าได้

ค่าเสียหายที่วินมอเตอร์ไซค์สามารถเรียกร้องได้ ได้แก่

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าซ่อมรถ
  • ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าเสียเวลา ค่าขาดรายได้

นอกจากนี้ วินมอเตอร์ไซค์ยังสามารถเรียกร้องค่าทำขวัญจากรถยนต์คันที่ตัดหน้าได้อีกด้วย โดยค่าทำขวัญนั้นขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นและความรู้สึกเสียขวัญของผู้เสียหาย ซึ่งอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วินมอเตอร์ไซค์มีประมาทเลินเล่อในการขับขี่จนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ผู้โดยสารอาจสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากวินมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน

ดังนั้น วินมอเตอร์ไซค์ควรระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง

prb
อุบัติเหตุรถยนต์ตัดหน้า ผู้โดยสารเรียกค่าทำขวัญ 2
Share on: