เนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์

เนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์ (Thyroid cancer) คือ ภาวะที่เซลล์ในถุงน้ำไทรอยด์เจริญเติบโตผิดปกติและกลายเป็นเนื้อร้าย ถุงน้ำไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณลำคอด้านหน้า มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งจำเป็นต่อการควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย

เนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์มีหลายชนิด ชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดคือ มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดแปปปิลลารี (papillary thyroid cancer) ซึ่งมักมีความรุนแรงน้อยและมีโอกาสรักษาหายสูง ชนิดที่พบได้น้อย ได้แก่ มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลา (follicular thyroid cancer) มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเม็ดมะกอก (medullary thyroid cancer) และมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก (anaplastic thyroid cancer) ซึ่งมักมีความรุนแรงสูงและมีโอกาสรักษาหายได้ยาก

อาการของเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์ ได้แก่

 • ก้อนที่ลำคอ
 • กลืนลำบาก
 • เสียงแหบ
 • หายใจลำบาก
 • ไอ
 • ปวดคอ
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

การวินิจฉัยเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์ แพทย์จะทำการซักประวัติทางการแพทย์และตรวจร่างกาย จากนั้นอาจทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น

 • การตรวจอัลตราซาวนด์
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจชิ้นเนื้อ

การรักษาเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์ ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของมะเร็ง การรักษาอาจรวมถึง

 • การผ่าตัดเพื่อเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดหรือบางส่วน
 • รังสีรักษา
 • เคมีบำบัด

ผู้ป่วยที่รักษาเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์อาจต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนตลอดชีวิต

การป้องกันเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นประจำ

หากมีอาการก้อนที่ลำคอหรืออาการอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเนื้อร้ายในถุงน้ำไทรอยด์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม

Share on: