เมนูคนดอย ไปเอา ‘รังต่อ’ มากิน!!! | Tribal Menu ‘Wasps’

0

กินเมนูคนดอย เมนู ‘ตัวอ่อนต่อนึ่ง’ ‘น้ำพริกตัวต่อ’ ‘ต่อทอด’ ไม่ใช่แค่กิน แต่จะไปดูการ ‘ล่อต่อ’ และการไป ‘เอารัง’ มันมาด้วย เป็นการเดินทางเข้าไปดูวิถึชีวิตบนดอยที่แม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่แบบถึงพริกถึงขิงมาก

ไปดูเถอะ กว่าจะได้ฟุตมา แทบตาาาายค่ะ!

สำหรับคนที่สนใจมาที่แม่ตื่น ติดต่อได้ที่ Facebook แม่ตื่น นะคะ
เปิดเพียง 6 เดือน สำหรับคน 60 คนเท่านั้นนะคะ รีบเลยจ๊ะ