เมื่อคนในออฟฟิศคนเยอะขึ้น จึงท้าน้องเล่นเกมจำชื่อคนในออฟฟิศ!!

3

#GoodDayOfficial
#Kodey

ติดต่อโดยตรงได้ทาง 091 465 1959
https://www.facebook.com/kodeyfanpage…