แก้กฎหมาย บัญชีม้า

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 บัญชีม้าหรือบัญชีเงินฝากที่เปิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เปิดบัญชีหรือผู้ครอบครองบัญชีมีเจตนาให้ใช้เป็นช่องทางในการรับเงิน ถ่ายโอนเงิน หรือฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดกฎหมาย นั้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดโทษสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าว เช่น ผู้ที่โฆษณา ไขข่าว หรือจัดหาบัญชีม้า ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น ผู้ที่เปิดบัญชีม้าหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าว จะต้องระมัดระวังโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้

Share on: