โดนหลอกให้กู้เงิน “เพื่อสร้างบ้าน”

การถูกหลอกให้กู้เงินธนาคารเพื่อสร้างบ้าน แต่ไม่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จนั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้กู้หลงเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริงหรือข้อมูลเท็จจากบุคคลหรือบริษัทที่หลอกลวง ส่งผลให้ผู้กู้ต้องเสียเงินกู้ก้อนใหญ่โดยไม่ได้บ้านตามที่ตั้งใจไว้

หากท่านถูกหลอกให้กู้เงินธนาคารเพื่อสร้างบ้าน แต่ไม่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จ ท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหรือบริษัทที่หลอกลวง

การแจ้งความดำเนินคดีเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ ท่านสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน โดยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการแจ้งความ เช่น หลักฐานการกู้เงินจากธนาคาร หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการติดต่อกับบุคคลหรือบริษัทที่หลอกลวง เป็นต้น

  1. ขอยกเลิกสัญญากู้เงิน

หลังจากที่ท่านแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ท่านสามารถยื่นคำขอยกเลิกสัญญากู้เงินกับธนาคาร โดยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการแจ้งความดำเนินคดี หลักฐานการกู้เงินจากธนาคาร และหลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

  1. เรียกร้องค่าเสียหาย

หากศาลพิจารณาว่าบุคคลหรือบริษัทที่หลอกลวงกระทำผิดจริง ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และท่านยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลหรือบริษัทที่หลอกลวงได้อีกด้วย

ข้อควรระวังในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน

  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการกู้เงิน
  • ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการว่าจ้าง
  • เก็บหลักฐานการกู้เงิน การทำสัญญาซื้อขายบ้าน และการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างไว้เป็นหลักฐาน
Share on: