ใช้ชื่อหลานผ่อนรถ ไม่ยอมโอนคืนให้

หากคุณใช้ชื่อหลานผ่อนรถ แล้วหลานไม่ยอมโอนคืนให้ คุณมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายได้ ดังนี้

  1. แจ้งความดำเนินคดีกับหลานฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ฐานหลอกลวงผู้อื่นให้กระทำการโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ โดยหลานของคุณอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ฟ้องร้องหลานต่อศาลแพ่งเพื่อขอโอนรถยนต์คืน โดยหลานของคุณอาจถูกศาลสั่งให้โอนรถยนต์คืนแก่คุณ หากศาลเห็นว่าหลานของคุณมีเจตนาที่จะฉ้อโกงคุณ

ในการฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง คุณจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

  • สัญญาซื้อขายรถยนต์
  • ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระรถยนต์
  • หลักฐานการโอนเงินชำระค่าผ่อนชำระรถยนต์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามหลานของคุณจำหน่ายจ่ายโอนรถยนต์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

หากหลานของคุณไม่ยอมโอนรถยนต์คืนให้ คุณอาจต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตามกฎหมาย

  • ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินการตามกฎหมาย
  • เก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระรถยนต์ไว้เป็นหลักฐาน
  • รวบรวมพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าหลานของคุณหลอกลวงคุณให้ผ่อนชำระรถยนต์
Share on: