Fuwa Fuwa ตอนใหม่มาแล้วจ้า ในที่สุดพระเจ้าก็ส่งเพื่อน(?)มา! | Fuwa Fuwa Ep.10

9

เก๊าเหงามากเลย มาเป็นเพื่อนกับฟูวะฟูวะได้ที่ https://www.facebook.com/FuwaFuwaTH/
ติดต่อค่าอาหารแมว 091 465 1959

#fuwafuwa
#GooddayOfficial
#Cat