Q&A 12 คำถามกับมิ้นท์ ใครถ่ายให้ ด้ายแดงเวิร์คไหมและอื่นๆ

0

Q&A 12 เรื่องน่ารู้(และบางเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้)กับมิ้นท์
ลูกเต้าเหล่าใคร/ ทำงานอะไรถึงเที่ยวได้เยอะ/ ด้ายแดงสำเร็จไหม/ ใครถ่ายให้/ ชอบผู้ชายแบบไหน/ กลัวมั้ยเวลาเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย

เลิฟยูวทุกคน จุ๊บๆ