[Spot Promote] ยินดีที่ได้รู้จัก : บางนา – สำโรง (9 พ.ย. 62)

2

รายการยินดีที่ได้รู้จักสัปดาห์นี้ เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักผู้คนกันที่ย่าน “บางนา – สำโรง” เป็นอีกย่านหนึ่งที่ยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานคร การออกไปทำความรู้จักกับผู้คนในครั้งนี้ ทำให้เราได้เจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งอดีตเจ้าของธุรกิจที่การค้ากำลังไปได้ดี แต่ต้องเจอกับพิษเศรษฐกิจทำให้ต้องมาเป็นพนักงานท่ารถตู้ และอีกหลาย ๆ เรื่องราวของผู้คนย่านนี้

ติดตามได้ในรายการ ยินดีที่ได้รู้จัก ตอน บางนา – สำโรง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.05 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง