Tittle หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้

1

โครงการ “หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ปี 2562
มุ่งเน้นสร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหน้าและเบื้องหลังการแสดงโขน ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ (VDO Clip ) จำนวน 10ตอน และบทความเกี่ยวกับโขนไทย (Picture Content) เผยแพร่ลงในสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Youtube และ Facebook โดยมุ่งเน้นสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาเกียวกับโขนไทย เข้าใจได้โดยง่าย และสนับสนุนให้น้องๆ เยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัสโขนไทย ในรูปแบบของตนเอง พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ต่อยอด อนุรักษ์ ศิลปะทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโขนไทย ให้คงอยู่ต่อไป